Overnatning på strand.

Det er også lovligt at tænde bål på strand, men der kan være lokal forbud…